Lisaks avalikele kursustele disainin temaatilisi kursuseid, töötube ja koolitusi ka väiksematele meeskondadele ning suurematele gruppidele.

Rätsepatööna valmiv lahendus luuakse koostöös vastavalt soovidele ja eesmärkidele.


Avalikud kursused Tallinnas

Sel aastal keskendun loovuse ja loovmõtlemise, teadveloleku (mindfulness) ning aja ja tähelepanu juhtimise teemadele.

Teadvelolek ja loovus:

10nädalane kursus (alates 14. Septembrist)eelregistreerumine siin

Teadvelolek ehk mindfulness:

Teadveloleku kursus edasijõudnutele (alates 16. novembrist) 

Aja, tähelepanu ja prioriteetide juhtimine:

Aja, tähelepanu ja prioriteetide juhtimine (alates 18. novembrist)

Avalikud kursused Tartus (alates oktoobrist)

Lisainfo septembris.

Veebikursused

Minu juhendatavad veebikursused toimuvad live'is (ehk nö otseülekandena) ning on võimalikud järelvaadatavana vaid registreerunutel. 

Oktoobris algamas:

Sissejuhatus Mindfulnessi

Kas vahel juhtub nii, et sul on tunne, justkui poleks täna millegagi hakkama saanud, kuigi tegelikult
oled ära teinud õige mitu tööülesannet? Või on sul olnud päevi, mil tuleb pidevalt vahetada “rolle” -
lapsevanemana, kliendina, kolleegina, elukaaslasena? Ja kõige selle keskel on küsimus - aga mina?
Millal minu aeg on? Mida mina tahan?

Mindfulness ehk meeleteadlikkus on hoiak, millega me igapäevaelu sündmusi ning olukordi kogeme.
Kohalolu käesolevas hetkes. Teadlikkus oma otsustest, valikutest, suhetest. Teadlikkus sellest, mida
me tarbime ja mida me loome. Oma emotsioonide valdamine ning teadlikkus nende tekkimisest. See
on sinu valik, millise meelestatusega sa mõnda tegevust alustad või millise emotsiooniga selle käigus
kaasa lähed. Kõige selle märkamine vajab aega, pühendumist ning tähelepanelikku treeningut.
Kursuse aluseks on 1970ndate lõpus dr. J. Kabat-Zinni poolt välja töötatud Mindfulness Based Stress
Reduction programm (Mindfulnessil põhinev stressi vähendamise programm). Programm kätkeb endas
meeleharjutusi ning ülesandeid, mida teha igapäevaselt, aegajalt või “hädaabi” olukorras endas
sisemise tasakaalu saavutamiseks. Harjutused on rakendatavad ka stressi ennetajana, kuna aitavad
toetada tervislikke mõttemustreid ning on rohkelt rakendust leidnud üle maailma paljudes vaimse
tervise toetusprogrammides.

Sissejuhatav kursus on põgus pilguheit teemasse - läbime teooriat ning sekka ka praktikat. Teeme
harjutusi, mis treenivad tähelepanu, meeli ja mõttemustreid. Iga osaleja saab endale sissejuhatava
paketi ka erinevate viidete ning artiklitega teemasse süüvimiseks ning pagasisse harjutusi iseseisvaks
praktiseerimiseks.

Kestus: 3 nädalat
Tasu: 50 eur
Eelregistreerumine: siin

Aja, tähelepanu ja prioriteetide juhtimine

Meil kõigil on ööpäevas samapalju tunde, ent siiski vahel jääb tunne, et mõnel teisel on rohkem. Või mis on see põhjus, miks tema suudab rohkem korda saata?
Minu soov on toetada inimeste tervislikku käitumist ja heaolu teemade abil, mis aitavad vältida läbipõlemist töös, nähtamatut väärtusliku aja kadu oma isiklikus elus ning oma tähelepanu tahtmatut ümberlülitust tehnoloogia sekkumise “abil”.

Kui to-do listid ei tööta või vara-varahommikud pole sinu jaoks, siis pakun oma loodud mudelit, mille taustaks on teaduslikud uurimused ja meie füsioloogilistest ning psühholoogilistest protsessidest tingitud järeldused. See mudel on kõigile kohandatav ning toetab tulemuslikkust ka pikemate eesmärkide korral (või ka nende puudumisel).

Kursusel käsitleme järgnevaid teemasid:

  • Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha – aja perspektiivist?
  • Miks inimesed hilinevad?
  • Mis on motivatsioon ja kuidas seda kasvatada?
  • Rööprähklemine ─ on see üldse võimalik?
  • Prokrastineerimine on oskus, mida õppida?
  • Prioriteedid ritta, aga kuidas?
  • Pingutus ja preemia.

Neil kolmel korral saame põhjalikumalt läheneda igaühe harjumuste maailmale ning soovi ja võimaluse korral alustada uue ning toetava harjumuse (või aja juhtimise) loomisega. Oma aja juhtimise tehnikaid süvenenumalt tundma õppides, omandame vajalikud vahendid, mida nelja nädala jooksul õppida, rakendada ning ka kinnistada. Iganädalane praktika koos seatud sihi ja eesmärgiga on toetatud grupitööde ning soovi korral ka personaalse tagasisidega.

Kestus: 3 nädalat
Tasu: 50 eur
Eelregistreerumine: siin